10 phút học tiếng anh mỗi ngày cùng Anh ngữ Eco

Bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp mà bạn không biết phải xưng hô bằng ngoại ngữ như thế nào đối với các chức danh trong gia đình chưa? Gia đình vốn là chủ đề rất quan thuộc với bất cứ ai, nhưng sự phân cấp bậc trong tiếng Việt chi tiết hơn tiếng Anh rất nhiều. Anh ngữ Eco sẽ giúp bạn tổng hợp một số từ vựng liên quan đến chủ đề gia đình.

 • Grandparents /ˈɡrænpeərənt/: Ông bà
 • Grandfather /ˈɡrænfɑːðə(r)/: Ông ngoại/ Ông nội
 • Grandmother /ˈɡrænmʌðə(r)/: Bà ngoại/ bà nội
 • Aunt /ɑːnt/: Cô/ dì
 • Uncle /ˈʌŋkl/: Cậu/ chú
 • Cousin /ˈkʌzn/: Anh chị em họ
 • Father-in-law /ˈfɑːðər ɪn lɔː/: Bố chồng/ vợ
 • Mother-in-law /ˈmʌðər ɪn lɔː/: Mẹ chồng/ vợ
 • Sister-in-law /ˈsɪstər ɪn lɔː/: Chị dâu / em dâu
 • Brother-in-law /ˈbrʌðər ɪn lɔː/: Anh rể, em rể
 • Parents /ˈpeərənt/: Ba mẹ
 • Stepparent /ˈstepˌpeə.rənt/: Cha mẹ kế
 • Mother /ˈmʌðə(r)/: Mẹ
 • Father /ˈfɑːðə(r)/: Bố
 • Sibling /ˈsɪblɪŋ/: Anh chị em ruột
 • Spouse /spaʊs/: Vợ chồng
 • Husband /ˈhʌzbənd/: Chồng
 • Wife /waɪf/: Vợ
 • Child /Children/tʃaɪld/ ˈtʃɪldrən/: Con cái
 • Daughter /ˈdɔːtə(r)/: Con gái
 • Son /sʌn/: Con trai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *