TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

CẤP ĐỘ KET/ PET ( DÀNH CHO TRẺ 11 – 14 TUỔI)

60% GIÁO VIÊN VIỆT NAM

40% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

  • Nâng cấp kiến thức và vận dụng trong đời sống
  • Bổ sung kiến thức ngữ pháp
  • Chú trọng nâng cao 4 kỹ năng