TIẾNG ANH THIẾU NHI

CẤP ĐỘ STARTERS/ MOVERS/ FLYERS( DÀNH CHO TRẺ 7-10 TUỔI)

60% GIÁO VIÊN VIỆT NAM, 40% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

  • Tiếng anh giao tiếp
  • Tiếng anh học thuật
  • Nền tảng luyện thi